DunakesziENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY TUDNI ÉRDEMES ÁRAK ELÉRHETŐSÉG, MEGRENDELÉS

A tanúsítvánnyal kapcsolatban tudni érdemes

Minőségkategóriák

A rendelet az alábbi 12 minősítési kategóriát állapítja meg. A skálát a közelmúltban szigorították, 2016-tól csak dupla betűjelzés adható AA++ és JJ között.

Lehetséges minősítések 2016-tól

Érvényességi idő

Az energetikai tanúsítvány a kiállítástól számítva 10 évig érvényes, feltéve hogy a rendeletben rögzített követelmények nem változnak. Amennyiben a jövőben szigorítják a követelményértékeket, a korábbi tanúsítványok érvényességüket vesztik; az elkövetkező néhány évben azonban erre nem kell számítani.

Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell

Önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában készült szerződésnek tartalmaznia kell:

  1. annak rögzítését, hogy a 176/2008 Korm. rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni,
  2. az energiatanúsítvány azonosító kódját, és
  3. a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti dokumentumot vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette.

Földhivatali átírás

A földhivatal munkáját az 1997. évi CXLI. törvény szabályozza, ebben került rögzítésre a tulajdonjog átírásához szükséges dokumentumok listája. Ezek között az energetikai tanúsítvány nem szerepel, így a hatóság nem kéri azt. A szerződés tartalmát azonban ellenőrizhetik, így például azt is hogy szerepel-e benne az energiatanúsítvány azonosító sorszáma, illetve hogy ez a szám valós-e.

Használatbavételi engedélyhez/bejelentéshez készülő tanúsítvány

Ha új épületet épített, a használatbavételi bejelentés vagy engedélyezés jóváhagyó határozatában az építési hatóság előírja az energetikai tanúsítvány elkészíttetését. Ebben az esetben a tanúsítás nem helyszíni felmérés, hanem a tervek alapján történik. Az alábbi dokumentumokra van szükség a számításokhoz

Ha Ön is új épülethez kéri munkánkat, kérjük, érdeklődjön telefonon, és részletesen egyeztetjük a szükséges dokumentumokat!

A szabályozás formája

Az Európai Unió 91/2002/EK (EPBD) direktívájának megfelelően minden tagországban bevezették az épületek energetikai minősítési rendszerét. A hazai szabályozás a 7/2006. ( V.24 ) TNM és a 176/2008 (VI.30 ) Korm. rendelet formájában valósult meg.

A rendelet hatálya

A rendelet kiterjed a rendeltetésszerű használathoz energiát felhasználó épületekre, néhány speciális kivétellel. Nem terjed ki azokra az építményekre, amelyek nem használnak energiát a lég- és komfortállapot fenntartásához (például tárolók és más fűtetlen épületek).

Nem kötelező az alábbi épületekre

Az alábbi esetekben sem kötelező

A tanúsítvány részei, tartalma

Az első oldal egy összesítő lap, mely grafikusan megjeleníti a lehetséges besorolások közül elért szintet, és tartalmazza az ingatlan azonosító adatait.
A számítási részben kerülnek felsorolásra a kalkulációban figyelembe vett épületszerkezetek és gépészeti berendezések.
A kalkulációk alapján lehetőség nyílik olyan javaslatok kidolgozására, amelyek költséghatékonyan csökkentik az épület által felhasznált energiát.

A korszerűsítési javaslat

A tanúsítvány utolsó fejezete egy tételes javaslati rész, melyben azokat a beruházásokat tüntetjük fel, melyekkel költséghatékonyan mérsékelhető az ingatlan fogyasztása.  Az itt megfogalmazott lehetőségek az épületgépészeti rendszerekre és az épületszerkezetekre vonatkoznak.

Kik jogosultak energetikai tanúsítvány elkészítésére?

A Magyar Építész vagy Mérnök kamara névjegyzékében szereplő tanúsítók, akik rendelkeznek a szükséges jogosultsági vizsgával. Ennek feltételei: szakirányú, felsőfokú mérnök végzettség és megfelelő szakmai gyakorlat.